Ik vroeg jullie om tips bij dit stukje, over de ongelijkheid in onderwijs en segregatie in Groningen.

Van een paar kreeg ik de tip om het hogerop te zoeken. Iemand van de gemeente misschien, een wethouder van onderwijs bijvoorbeeld?

Dus zocht ik haar op internet en stuurde ik haar, vrij impulsief een mail.

“…..Mijn vraag daarom is, hoe kan dit gebeuren? Hoe kunnen wij dit oplossen? En ook: waar kan ik meehelpen? De indonesische cultuur is gebaseerd op het mooie “it taks a village to raise a child”, en ik denk dat dit ook hier van toepassing moet zijn.

Is het mogelijk dat wij in gesprek gaan? Een gesprek van moeder tot moeder misschien, of nog mooier misschien, als trotse inwoners van Groningen onder elkaar?”

Diezelfde dag werd ik nog gebeld. Mijn mail maakte indruk, raakte haar, en ze wou inderdaad graag in gesprek.

Het was een leuk gesprek, informatief vooral. Ik deed mijn verhaal, vertelde wat ik om me heen zag. Zij vertelde over welke plannen er nu al liep. Waar ze zelf als wethouder ook tegenaan loopt. Dat het ook moeilijk is op te lossen.

Want er is immers vrijheid van onderwijs in Nederland, gelukkig natuurlijk. Dus is het, denk ik, vooral belangrijk om aan de voorkant te beginnen. Goede informatie over scholen. Vraag ouders ook waarom ze wel of niet voor een bepaalde school kiezen. Informatie avonden door verschillende scholen bij de kinderdagopvang. Subsidies aan scholen die het nodig hebben om de school aantrekkelijker te maken, om extra lessen aan te bieden bijvoorbeeld.

Het gesprek met de wethouder maakte veel duidelijk, maar vooral ook hoe moeilijk het op te lossen is. “Het is niet binnen twee jaar klaar”, zei ze, en dat zie ik zelf ook in.

Wat nu volgt is misschien een ouder panel met ouders uit de wijk. Om met elkaar in gesprek te gaan.

Ik houd jullie op de hoogte.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store