• de jongens hadden gisteren een wendagje op de nieuwe school. Daar gaan ze pas heen na de zomervakantie, maar de directrice vond het wel een goed idee om ze voor de zomervakantie alvast te laten wennen. “Anders zitten ze 6 weken in spanning over waar ze terecht komen”. Vond ik heel fijn. Wij, echt wij met z’n allen, vonden het reuze spannend. Om ze weg te brengen, nr2. die opeens weer zo verlegen werd, nr1. die als een grote jongen gewoon de klas binnenliep en ging zitten. De hele ochtend heb ik in spanning thuis gezeten. Ik hoopte ze dat ze het naar hun zin zouden hebben. “Ik wil toch mee ze ophalen”, appte mijn man later. Dus gingen we met z’n allen de broers ophalen. Ze vonden het geweldig. Nr1. had al 3 vriendjes gemaakt. Hij vertelde enthousiast wat ze allemaal hadden gedaan. Toen nr2. met ons meeliep zwaaide een ander jongetje naar hem “doei A.!”. Hoewel nr2. wat stil was, zijn verhalen komen verspreid over de week, zei hij toch dat het ondanks de spanning meeviel en dat hij het een hele leuke dag vond. Mijn moederhart wordt er hier blij van.
  • ‘s avonds ging ik uiteten, voor het eerst!, met mijn zusje en bestie R. We hebben heerlijk gegeten maar het is ook zo fijn om een goed gesprek te hebben. Over van alles en nog wat. Over familie, over het moederschap, over wat er speelt in de wereld, we kunnen het over van alles hebben en het is zo fijn om, door hen, nieuwe inzichten te krijgen.
  • het mooiste van gisteren was het compliment dat ik kreeg van het zusje van mijn bestie, C. Ik wil niet teveel op ingaan op het waarom, maar ze zei onder andere: “Je zegt steeds dat je juf wil worden, maar je ziet echt kinderen. Opvoedingen daargelaten want daar doet iedereen zijn of haar best in. Maar hou het in je achterhoofd. Ik raad je echt aan om iets in het onderwijs te gaan doen. Lijkt me super leuk zo’n juf”. Ik werd vanochtend gewoon wakker met een warm gevoel in mijn buik en ik wist meteen waarom. Ik vind dit zo mooi om te horen, zij is zelf ook juf, en het is voor mij weer een bevestiging om, als nr3 naar school gaat, ook het onderwijs in te gaan. Ik kan stiekem niet wachten.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store