• een net iets langere kus van LOML in de ochtend dan normaal. Iets langer vasthouden, iets langer de ogen dicht, iets langer zijn mooie zachte lippen op die van mij, net lang genoeg tot er kriebels komen in mijn onderbuik, heerlijke kriebels en dan “fijne dag vandaag sayang”.
  • toegegeven, de playstation stond de laatste tijd langer aan dan mij lief was. Een gevolg van die corona quarantaine, ik heb het mezelf extra makkelijk gemaakt. Nu de scholen weer volledig open zijn en we weer naar sportclubjes gaan heb ik besloten weer terug te gaan naar alleen het weekend met die ps. Gisteren speelden ze weer zoals vanouds. Spelletjes bedenken. Schooltje spelen, winkeltje spelen, dan weer een spelletje met mij doen. En ja, vooral nr1. komt weleens bij me “mama, ik verveel me, mag ik op de playstation?”. Nee, zeg ik dan. Verveel je maar lekker.
  • enchillada’s met lekker veel groente (verstopt in de saus) en de kinderen die het zeer smakelijk opeten. Dat maakt een moeder blij. Ik maakte ook een heerlijke worteltaart.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store