• het boek “verlaten vrouwen” van Corine Koole. Het is mijn lievelingscolumn van de Linda en dit is een verzameling ervan. Ik kan het iedereen aanraden om te lezen. Pijnlijk beschreven maar doet je tegelijkertijd ook nadenken. Ik denk dat ik er straks een stukje over schrijf
  • na school een puzzel maken met de jongens, 200 stukjes, nr1. die tussendoor zingt, nr2. die zomaar een puzzelstukje kan pakken en precies weet waar die hoort, nr3, die ertussen door loopt, heerlijk.
  • ik kan echt zo ontzettend blij worden als ik een heerlijke maaltijd kan maken van alles dat ik al in huis heb. Nog beter: als het van restjes is en ik zo alles kan opmaken. Geen verspilde voedsel. Gisteren een saksuka met tuinbonen, olijven, stukjes kaas erbij, en het was zo lekker.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store