We gingen spelen op een grasveldje. Ik lette op nr3. die aan het spelen was met het zusje van I. I

I. was dan weer aan het spelen met nr1. en nr2. Er waren andere jongens bij. Jongens die vlakbij wonen, een paar jaartjes ouder dan nr1. Ze waren wat groter. Wat harder. Wat sneller. Ze durfden wat meer.

Ik zag ze klimmen op een container op het veld. I. durfde ook. Kom, riep I. vanuit het dak van het container, jij moet hier ook heen.

Nr.1 keek naar het dak. Ik durf niet, hoorde ik hem roepen, ik ga niet hoor, zei hij toen.

Later gingen ze fietsen op het veldje. Een wedstrijdje. Wie het snelste is. Bij de bochten zag ik alle jongens harder trappen. Behalve nr1. Die remde af. Jongens, ik durf dit niet, zei hij.

Ik vond het zo aandoenlijk. Zo lief. Zo eerlijk. Zo dapper.
Ik durf het niet hoor.
Ik durf het niet.
Ik doe het niet.

Later opperden de grotere jongens om takken te zoeken. Grote takken om naar elkaar te gooien.

We kunnen ook lieveheersbeestjes zoeken, hoorde ik nr1. zeggen.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store