Vroeger, toen we nog niet samenwoonden, nog geen kinderen hadden, en jij hier woonde, en ik nog daar, en we elkaar alleen in het weekend konden zien.

Ik reed op de vrijdag naar jou toe, we keken het hele weekend The Sopranos. We sliepen uit, We deden middagdutjes, en hadden heel veel seks.

En zondagavond, nog een nachtje, de laatste nacht van het weekend, en dan was het maandag en ging ik weer weg.

Maandagochtend heel vroeg vertrok ik. Soms was het nog half 6. Ik sloop altijd heel stil uit bed. Na elke actie in de ochtend ging ik even terug naar de slaapkamer, waar jij nog in diepe slaap was, om jou een kus te geven.

Na een snel ontbijt. Na het douchen. Na het aankleden. Na mijn tas klaar maken, mijn spullen bij elkaar zoeken. Een kus, weer een kus, in je nek, op je krulletjes, op je wang, op je arm die op de dekens lag.

Mmm, zei je dan, lekker warm, soms zei je niets, je merkte het niet, je was nog zo diep aan het slapen.

Elke ochtend liet ik een briefje achter, in ons boekje, ik weet niet eens meer waar het is, ergens op zolder misschien? In de doos “herinneringen”?

Het boekje legde ik op de salontafel, naast de asbak, naast je pakje sigaretten, je rookte toen nog.

En dan, maandagochtend, heel vroeg, vertrok ik in de auto, in de file, op weg naar werk.

Meestal, op die maandag rond 10 uur ‘s ochtends stuurde je mij een berichtje (een smsje heet dat). Om iets te zeggen over het weekend (“fijn was het sayang”), of over het briefje dat ik achter liet met soms een leuk grapje over jou erin (“ja, haha erg grappig”).

Ik denk soms terug aan dat gevoel van die zondag avond, nog een nachtje, voordat de week begint en we niet meer samen slapen.

Ik weet nog toen we gingen samenwonen, de eerste keer dat jij thuiskwam van werk, en we samen zaten te springen in de woonkamer zo blij , dat we eindelijk samen woonden, elke avond samen slapen.

Vorige week moest je, voor het eerst sinds lange corona tijd, naar het buitenland. Niet zo lang. Een paar dagen. Die avond voor dat je wegging kreeg ik dat gevoel weer.

Nog een nachtje.
Voordat je weggaat.
En weer terugkomt. Bij mij.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store