Toen ik vanochtend op mijn telefoon keek, zag ik een appje van een soort van neef (wij indonesiers noemen iedere indonesische kennis gewoon neef of nicht of oom of tante).

Een foto van zijn kersverse dochter. Ik zat er al op te wachten want ik wist dat zijn vrouw deze dagen uitgerekend was.

Gefeliciteerd, appte ik hem, heerlijk, wat is ze prachtig, oh geniet ervan!

Later zei ik tegen LOML dat ik altijd zo week word als ik een berichtje krijg van iemand die net is bevallen. Een aangetrouwde nicht, niet iemand die ik heel goed ken, maar toch, ze is bevallen las ik in de familie app, en ik was zo blij voor haar.

Ik denk dan aan die eerste dagen, die mist van vermoeidheid. Ik vraag me af hoe de bevalling is gegaan, hoe je je voelt als moeder, wat er door je heen gaat. Ik wil zo graag weten met welke vragen je zit, waar je onzeker over bent, wat je twijfels zijn.

Ik ben, geloof ik, zo’n iemand die alles gewoon wilt weten. Alle kleine details, vertel het me.

Hoe is het voor jou als moeder, maar ook, hoe was het voor mij?

Want ik maak het niet meer mee, zo denk ik voor 90% zeker. De eerste dagen alleen op bed met z’n kleintje op/aan je borst. Die vermoeidheid, ja ook, maar ook dat verliefde gevoel, die mimiek op die kleine koppies, die heerlijke zoete geur dat uitstijgt uit het hoofdje, die kleine voetjes, die nog kleinere teentjes.

Alleen daarvoor zou ik het doen, nog een keer, keer op keer.

Ik prijs me gelukkig, en vooral dankbaar, dat ik dat gevoel heb, na drie gezonde zwangerschappen, drie fijne bevallingen.

Elke week zie ik mijn kleine nichtje van 10 weken. Ze vindt het nu leuk als ze met haar hoofdje vlakbij mijn gezicht zit. Haar kleine handjes grijpen om haar heen. Ik voel haar zachte wangetjes. Ik ruik aan haar hoofdje.
Ik kijk naar mijn drie jongens en alles komt weer even terug.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store