Toen we gingen verhuizen, ruimden we van alles op. We gooiden van alles weg, wat we niet meer nodig hadden, waar we ook maar een beetje de twijfel over hadden, dat ging weg.

Ook kleerhangers.

Ik wil goede kleerhangers, zei je, en niet van dat plastic spul wat je meekrijgt van de winkel. Ik wil deze zei je, en je wees naar de houten kleerhangers, daarin blijven mijn overhemden mooi,en mijn truien, en je was verder aan het mopperen, ik was niet eens meer echt naar je aan het luisteren want als jij eenmaal wilt opruimen, dan komt er iets bozigs in je, iets frusterend, iets als waarom is het nou nooit eens echt goed schoon in dit huis, en daarin voel ik een verwijt naar mij, want ik ben een thuismoeders immers, en ik moet toch de tijd hebben om schoon te maken.
Zoiets.

Je pakte al je kleren in met de houten kleerhangers, de plastic kleerhangers wou je wegdoen, maar ik zei geef maar aan mij, want ik vind het niet erg.
Ik vind niets ergs.

Toen we al eenmaal in het nieuwe huis woonden zaten jouw kleren netjes aan de houten hangers, alleen soms, was er net een trui te veel, en moest ik die wel aan een plastic hanger van mij doen, en op een ochtend hoorde ik je mompelen in onze walk in closet (!!), waarom hangt dit nou toch aan een plastic hanger, ik had toch alles opgeruimd, en ik mime-de je na, want je kon mij toch niet zien.

Laatst ging ik de walk in closet opruimen en eerlijk is eerlijk jouw kant is netter dan die van mij, ik frommel mijn jurk er maar weer tussen, mijn truien hangen er scheef bij, terwijl bij jou alles recht hangt, alles netjes bij elkaar.

Ik ging de schone was opruimen, en ik kwam weer een houten klerenhanger tekort. Dan maar toch weer die plastic hangers, maar toen zag ik dat ik nog genoeg jurken had hangen aan die houten klerenhangers.

Ik besloot ze te wisselen, hing mijn jurk aan een plastic hanger en jouw trui aan een houten hanger omdat ik wist dat je dat fijner vond, beter, dat het je kleding mooi hield, netjes, in een goede pasvorm, en ook dat is liefde dacht ik. Elkaars pasvorm behouden.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store