Ik ben er (ook) nog: hij is er hoor!

Image for post
Image for post

Toch raar hoe dat gaat in zo’n proces. Ik ben er al zo lang mee bezig dat ik gewoon bijna vergeet dat ik de boeken ook nog moet opsturen. Sturen naar de mensen die weken geleden al aangaven er interesse in te hebben.

En toen kwam corona en ging het hele boek een beetje naar de achtergrond, in ieder geval bij mij. Ik kreeg nog een mail van Floor (die het binnenwerk heeft gedaan) dat de boeken elk moment konden komen en toen opeens op een dag werd er aangebeld.

De bezorger keurig op anderhalve meter afstand, de drie dozen met mijn boeken voor mijn voordeur.

Ik was al blij met welgeteld 10 lezers, mijn verwachtingen had ik na mijn zine iets naar bovengesteld. Maar ik kon al een eerste druk van 50 boeken doen en daar ben ik zo dankbaar voor.

Nu maar die verwachtingen van de lezers ook waarmaken natuurlijk. Voor zij die nog interesse hebben, stuur me gerust een mail (deswinta.blelis@gmail.com) of laat een reactie achter.

(hier deel 1 over mijn boek).

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store