Ik sprak eens een lieve vrouw die op de school werkt, we hadden het over het gezinsleven, over het ouderschap, dat ik vaak alleen ben met 3 kindjes want man regelmatig weg, en toen stelde deze vrouw 1 van de beste vragen die ik ooit gehoord had namelijk:

waar precies heb jij hulp nodig?

De vraag zegt eigenlijk precies wat het is: want dat ik hulp nodig heb, graag, maar waar dan precies kan ik je mee helpen?

De vrouw praatte vervolgens verder, en vroeg “heb je bijvoorbeeld hulp nodig in het huishouden?”. En ook dat vond ik een mooie toevoeging.

In drukke tijden is alle hulp mooi meegenomen, zeker bij iemand die het al zo verschrikkelijk moeilijk vindt om hulp te vragen (ja, hoi, ik dus). En waar je mij dan vervolgens echt mee kunt helpen is om even de zorg van de kindjes over te nemen. Het huishouden:nee, heb ik prima op orde. Even koken: ook heel makkelijk, maar vind ik juist fijn om te doen. Boodschappen doen? Heb ik vaak toch al gedaan. Nee, waar je mij dus echt mee kunt helpen is dat ik even kan bijtanken in de vorm van me-time. Dat ik me even terug kan trekken in de slaapkamer om even te netflixen bijvoorbeeld. Of dat ik een uurtje kan sporten. Of, doe eens gek, dat ik even de stad in kan. Daar zou je mij dus heel erg mee helpen.

De vraag waar precies heb jij hulp nodig? deed mij ook nadenken over andere goede vragen of zinnetjes. Ik heb namelijk ook moeten leren om gewoon te zeggen “ik vind het zo erg. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen” in plaats van meteen in de advies modus te zitten (ja, hoi, ik dus weer). Ik weet het niet, dat ik dat ook gewoon mag zeggen. Of, en dat zei een vriendin eens tegen mij toen ik tegen haar klaagde over de buien van nr2, “gdvrdmme wat klote. Ja, echt shit”. En toen zei ze er achteraan “ik kan wel tegen je zeggen dat het voorbij gaat, maar daar heb je nu toch niets gaan”.

Het zijn van die zinnetjes waar je misschien in de eerste plaats denk “hier help ik niemand mee”, maar door gewoon te zeggen hoe het feitelijk is help je dus toch. Toch fijn om te weten.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store