Opeens las ik het overal. Op blogs. In magazines. HSP. Hoogsensitief.

Je kan niet tegen veel prikkels. Je voelt snel de sfeer aan, of hoe iemand zich voelt. Je bent het liefst alleen, of nouja, die tijd heb je vaak nodig. Je voelt emoties extra snel, extra veel, en erg intens.

Ik snap op zich wel waar de term nu vandaan komt, en gek vind ik het ook niet. Ik denk dat we nu in een maatschappij leven waar we ten eerste ons meer durven te uiten. Dat veel labels niet meer gek zijn. Bovendien leven we in een maatschappij met zoveel prikkels. Er is zoveel mogelijk, zoveel keus, en dan natuurlijk nog social media. Dat zijn al die prikkels, en daar kan denk ik geen enkele mens echt goed tegen.

Bij mij voelt de term hooggevoeligheid toch een beetje anders aan. Iets spiritueler denk ik. Zo weet ik zeker: oudste zoon nr1 is zeker hooggevoelig. Ik merk het aan alles. Vanaf klein af aan had hij al een fascinatie voor bepaalde stoffen tegen zijn huid. Of hij heeft juist een afkeer tegen iets. Een natte plek op zijn kleren bijvoorbeeld, kan hij niet tegen. Als ik mijn handen niet goed afdroog en hem vervolgens aanraak: bah. Daarnaast merk ik dat hij heel veel voelt. Heel veel dingen snel aanvoelt. Hij is mijn grooste spiegel ever, en ik hoef maar naar hem te kijken om te ondervinden hoe ik mij voel. Als er een andere sfeer is: hij voelt het aan. Bij nr2 zie ik dat minder.

Na mijn “ontwakening” in 2016 merk ik dat ook voldoe aan de punten die horen bij hsp. Toch klinken die punten voor mij negatief. Ik vind het juist iets moois, hooggevoeligheid, omdat je helemaal openstaat. Omdat je veel meer in verbinding staat met jezelf, en op basis daarvan keuzes mag maken.

Ik weet nu beter welke mensen er bij mij passen. Ik weet sneller een keuze te maken. Ik voel wanneer ik in balans ben, of wanneer ik juist te ver van mezelf af sta. Als ik me minder voel weet ik vrij snel te koppelen waar dat dan aan ligt. HSP is voor mij eigenlijk gewoon iets als dat je juist heel dicht bij jezelf staat, en dat daarom prikkels, emoties, harder binnen komen.

Dicht bij jezelf staan, ik gun dat iedereen eigenlijk.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store