Het is een man (over de mooie liefde)

Vroeger deden mijn zusje en ik altijd het spelletje “het is een man”. Je beschrijft iemand: is het een man of een vrouw, op tv of iemand in het echt, wat voor kleren, hoe oud, hoe groot, wat voor kleur haar. De ander moet raden wie het is, en mag ook vragen stellen. In het weekend als we bij elkaar op de kamer mochten slapen, deden we het spelletje. Soms speelden we het met nichtjes en neefjes die bleven slapen. “Zullen we het is een man doen”, zei dan iemand, en dan begonnen we.

Elke avond blijf ik even bij de jongens liggen. Ze hebben hun tanden gepoetst. De pyjamaatjes zijn aan. Nr1. leest boven in het stapelbed, ik lees nr2. een boek voor in zijn bed, onderin.

Dan het licht uit en de dag bespreken. Ik begon ermee in tijden van vermoeidheid. Dan had ik nog niet echt zin om naar de woonkamer te gaan en bleef ik heerlijk naast nr2. liggen. Hij heeft zijn armpje om mij heen, aait mij over mijn haren.

We bespreken de dag. Soms doen we rekensommetjes. Op een avond zei nr1. “mama, ik weet een leuk spelletje. Ik heb iemand in mijn hoofd en jij moet raden wie het is”. Ik werd opeens enthousiast. “Oh abang, mama deed dit spelletje vroeger ook altijd met budi!”.

We speelden het spelletje. Of nouja, uiteindelijk moest ik de hele tijd personen beschrijven en de jongens vonden het dan leuk om te raden. Ik begon met superhelden, met personages van hun lievelingsseries (Henry Danger op dit moment), en familieleden. Soms beschreef ik meisjes uit hun klas. Dan proestten ze het uit als ze de naam hadden geraden.

Gisteren kwam mijn man op dat moment thuis. Hij hoorde ons praten. Papa doet ook mee, zei hij enthousiast. Ik stapte ondertussen uit bed, en liet mijn man het avondritueel maar afmaken. Waar ga je heen, vroeg nr2. Mama heeft nog niet gegeten, dus ik ga even avondeten, zei ik. Ik gaf de jongens een kus en liep richting de trap.

Ok, zei nr1 tegen mijn man, jij moet hints geven over wie jij in je hoofd hebt.

“Het is een vrouw”, begon mijn man “en het is de mooiste vrouw van de wereld”.

“Mama!!”, riepen de jongens uit. “Ja!”, riep mijn man, “helemaal goed geraden!”.

Ik zag nog net hoe LOML mij een knipoog gaf.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store