De schoolfotograaf zou komen. De avond ervoor legde ik alvast de kleren klaar. Allemaal nette broeken, overhemden, giletjes, een stropdasje voor nr2. een vlinderdasje voor nr3.

In de ochtend, bij het ontbijt, zei ik het nog maar eens duidelijk.

“Jongens, goed naar mama luisteren. De fotograaf komt en ik betaal voor die foto’s, dus dat betekent dat jullie voor 1 keer, voor 1 keer dus, de kleren gaat dragen die ik wil”. “Hebben jullie dat begrepen?”.

Ja. Er werd geknikt. Afwezig werd er “jaha” gemompeld.

Ontbijt op, broodbakjes gemaakt, klaar om om te kleden.

Nr3. deed gewoon wat hij moest doen: niet zeuren. Kleren aan, hij vond het mooi ook nog, want hij zei heel vaak, te vaak op de vroege ochtend, “mooi, mama, mooi”.

Dan nr1. Wat morren bij het lichte overhemd “moet dit mama”, “ja, dat moet”, maar dan toch gewoon accepteren en dragen.

Maar dan. Mijn lieve middelste zoon. Nr2.

Die wil ik niet.
Die stomme stropdas niet.
Ik ben toch geen oude meneer.
Ik wil ook niet die hesje.
Dat is stom.
Ik vind het stom.
NEE!

Ik werd boos. Sprak hem streng toe. Onderhandelde over snoepjes. Broodjes dan, na school, met hagelslag? Ik praatte luid met zijn broer “goed, dan mag jij na school wel dat lekkere chocolaatje omdat je zo goed luistert altijd naar mama”.

Nr2. keek boos. Keek verdrietig. Keek weer boos. Armen over elkaar heen.
Ik draag het niet, riep hij uit, dat stomme hesje!

Even later op school. Nr1. moet op een trapje zitten, nr3, bij hem op schoot, en nr2. staat achter ze. Alledrie een grote glimlach.

En nr2. zonder hesje. Toch wel. Ik weet niet voor wie ik meer respect heb. Voor hem omdat hij altijd volhoudt en doet wat hij wil, of voor mezelf omdat ik toch weer elke keer de verloren discussie aanga.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store