Had al een tijdje niet over de liefde geschreven

Insha allah.

Wie met moslims gaat zal dit regelmatig horen. Insha allah. Als God het wil. Met Gods wil. Het is het antwoord op alles.

Mama, kom je dan bij me oppassen? Insha allah.
Ok, gaan we insha allah dan een dagje uit.
Insha allah is hij dan weer beter.
Dus maandag, insha allah, gaat hij op reis, en dan is hij woensdag insha allah weer thuis.

Als God het wil. Met Gods wil. Gebeurd het dus niet, dan was het kennelijk niet zo bedoeld, dan had God het kennelijk anders gewild.

Een algerijnse kennis van mij, ik vind haar hylarisch, zegt weleens als grapje dat het als smoes is bedoeld.

Dan moet je echt bij me langskomen!
Ok, insha allah.
Ja, ja, insha allah, smoesjes, dan kom je gewoon niet.

Insha allah gaan we dan samen een dagje uit!
Smoesjes, gaan we wel of niet weg, zeg het duidelijk!

Ikzelf zeg het bijna nooit, maar goed ik noem mezelf ook weleens gekscherend een “skere moslim”, ja, ik ben een moslima, maar ik ben niet echt praktiserend.

Laatst gingen we naar het ziekenhuis, nr3. zijn gips ging eraf en hij kreeg loopgips. In de wandelgangen zagen we een oude man en een oude vrouw. Bejaard eigenlijk, heel erg oud. Ze liepen beiden met een wandelstok.

De vrouw liep eerst. Ze had de hand van haar man vast, die liep nog langzamer, achter haar aan. Het was een prachtig stel om te zien. Loop nou even door, zei ze, en hij zei toen, ja, ja, rustig rustig, ik kan niet zo snel.
(Dat laatste vond ik nog het meest grappige, alsof zijn vrouw zo snel liep).

We liepen langs ze voorbij. Ik keek naast me, naar LOML. Ik zag het wel, een glimlach op zijn gezicht. Hij wou een grapje maken, over dat stel, dat ik die vrouw ben, altijd hem op te jutten dat het nog sneller moet.

Dat zijn wij later, zei ik.
Insha allah, zei hij.

Het was een van de mooiste insha allah’s die ik heb gehoord.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store