Een beetje in combi met dit stukje.

Het gaat nog steeds zijn gangetje. En laatst betrapte ik mezelf erop dat ik dacht: Des, je doet het goed. Des, je doet het meer dan goed, heel goed zelfs. Je kan dit moederschap wel aan. U got this.

Mijn lief was een paar weken op zakenreis. Ik was alleen met de kids. Nou ben ik dat wel gewend, al sinds LOML en ik bij elkaar zijn, of nouja, meteen dus na zijn afstuderen, kreeg hij een baan waarin hij veel naar het buitenland is. Inmiddels is hij voor zichzelf begonnen waardoor de zakenreisjes iets minder zijn, want beter te plannen, maar ze zijn er nog wel. Niet lang, max 2 weken. Soms is het langer bij drukte. Toen nr2 werd geboren had ik 5 dagen kraamhulp en daarna was ik alleen met 2 kids. Aanpoten, dat wel. Maar het heeft een voordeel, zo merk ik nu. Ik ken niets anders, dit is wat ik gewend ben. En dat maakt me nog sterker als moederzijnde.

Er is een ritme. We weten allemaal wat onze rollen zijn, in dit gezin. En waar ik vroeger, of nouja, toen ik nog maar net 2 kinderen had, meer dan ooit het gevoel had dat ik erin verzoop, dat ik het echt niet zag zitten, doe ik alles nu in een heerlijke flow.

En dat mag dus ook best gezegd worden, sterker nog: ik mag dat weleens tegen mezelf zeggen. Want er is niemand strenger voor mezelf, dan ik. Alles kan altijd beter. Het komt niet vaak voor dat ik aan het eind van de dag denk: het is goed zo. Vaker denk ik: shit, ik had meer geduld moeten hebben toen nr1 iets vroeg. Ik had niet moeten schreeuwen tegen nr2 toen hij weer een woede aanval had Ik had beter dit, minder dat.

Terwijl: ik kan dit. Ik ben een moeder, al 6 jaar lang, en ik doe het prima. De kinderen komen niets tekort, want houden van doe ik met heel mijn ziel en leven. I got this.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store