Een keertje, voor die hele corona, en jij nog vaak op reis ging voor je werk, ik wist dat je thuis kwam die middag, en die middag was er judo, en ik was daar met de kinderen, en ik wist dat je die dag thuis zou komen.

Ik zat met nr3. op de bank, te kijken naar de jongens die op de mat worpen aan het leren waren en opeens zag ik iemand binnenkomen, een knappe man, in een trainingsjasje en een spijkerbroek en sneakers en een warrige bos krullen, en ik dacht even, heel even, wow, wie is deze man, en toen liep je steeds meer naar mij toe, en pas toen zag ik dat jij het was.

Dat jij het was.

Een keer gingen we samen sporten, of nouja jij deed je training, ik deed mijn training, en ik was helemaal niet zo op jou aan het letten, toen ik je opeens om je heen zag kijken, wat verward.

Je zocht mij, realiseerde ik me, en ik vond het aandoenlijk en fijn tegelijk.

Hij zoekt mij.

Ik liep langs je, en ik zag het in je blik.

Een “he. Daar is ze”.

Even zag ik een glimlach op je gezicht. Alles zat in die lach. Alles en nog meer.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store