Wat is nou eigenlijk echt geluk? Wanneer voel je je echt gelukkig? Waar word ik gelukkig van? Het zijn de kleine dingen vaak, natuurlijk. Mooie herinneringen. Fijne momenten die gebeuren.

Ik reed vandaag met de kids naar Amsterdam, op bezoek bij mijn nicht O. (overigens 1 van mijn lievelingsmensen). Het was gezellig in de auto. Nr1. stelde natuurlijk heel veel vragen (“mama, zijn wolken ook heel zacht?”), nr2. speelde met zijn robots, nr3. hoorde ik al snel snurken.

Het was een gezellige dag. We reden laat in de avond naar huis. De jongens naar bed gebracht. Ik maakte net nog een pot thee, mediteerde nog even, maar wou eigenlijk toch nog even Australian Bake Off zien.

Tijdens het kijken realiseerde ik me opeens “he, dit voelt goed”. Ik bedacht me wat voor fijn leven ik heb. Alles klopt. Ik dacht niet eens aan het feit dat iedereen om me heen gezond was, of dat ik gewoon een fijne dag achter de rug had, maar het gevoel van “het klopt”. Er is niets in mijn leven wat anders had gemoeten. Het is goed.

Ik denk dat dat dus ook geluk is.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store