Als klein meisje had ik al last van mijn oren. Geen pijn, al had ik wel de nodige oorontstekingen, maar mijn oorgat (?)gang(?) blijkt niet zo groot te zijn, waardoor er “spul” blijft zitten, en ik dus om de zoveel jaar heel gedempt hoor, en op dat moment weet ik “oh even de huisarts bellen”.

Dan laat ik mijn oren uitspuiten, en elke keer, als ik bij de huisart ben geweest en weer buiten loop sta ik gewoon versteld van alle geluiden die ik hoor.
De auto’s die voorbij rijden, de wind, het ritselen van bladeren.

Ik weet inmiddels ook dat ik dan van te voren wat olie in mijn oor moet druppen, zodat “het” wat zachter wordt (ja sorry, een smakelijk stukje wordt dit niet geloof ik).

Ook dat is al een beetje een ritueel hier in dit huis. Ik zei tegen de kinderen dat ik weer naar de dokter moest voor mijn oren en toen zei nr1. “oh mag ik dan eerst de olie in je oor druppen mama?”.

Dan lig ik op de bank met een handdoekje erbij, en en dan giet LOML een paar druppeltjes olie in mijn oor, en dat kietelt altijd een beetje, maar ik moet wel blijven liggen zodat de olie er niet uit glijdt, en de jongens zitten er bovenop, reuze interessant immers, die oren van mij.

Vroeger weet ik nog, moest ik heel vaak testjes doen. Met zo’n koptelefoon op en dan zeggen in welk oor je een piepje hoort.

Maar ik weet ook nog hoe ik als klein meisje opeens wakker werd en bang was om doof te worden. Ik hoorde natuurlijk niets tijdens zo’n donkere nacht.

En dan, om het te testen, sloeg ik met beiden handen op mijn kussen. Gelukkig, dacht ik dan, ik hoor nog niets.Voor de zekerheid sloeg ik eerst met 1 hand vlakbij de ene oor om te testen of ik in beide oren evengoed hoorde.

Fieuw dacht ik dan. Ik hoor nog. Ik hoef niet naar de dokter.

Tegenwoordig merk ik vooral aan LOML die er als eerste uit gaat in de ochten, omdat hij de kinderen hoort. Het heeft toch ook zo’n voordelen, zo’n klein oor van mij.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store