27 Following

 • Eva Luna Main

  Eva Luna Main

 • RBlelis

  RBlelis

 • Eko Kooistra

  Eko Kooistra

 • Sigrid

  Sigrid

  leest veel en geeft les, woont aan de rand van de stad, is moeder van twee zoons (5 & 3) en schrijft dus, een beetje.

 • Doula Fleur

  Doula Fleur

  Moeder van twee en doula. Ik kan er boeken over vullen en dat doe ik hier gezellig. Ik schrijf in het Nederlands, but sometimes not.

 • Eva van Buiten

  Eva van Buiten

  Writing about my thoughts, sharing it with you.

 • Braafstemeisje vandeklas

  Braafstemeisje vandeklas

  Schrijft over wat ze tegenkomt op weg naar het moment waarop ze het allemaal weet. Van hoe ze op hakken moet lopen tot wat de zin van het leven is.

 • Femke

  Femke

  Ik ben niet zo goed in bio’s maar verder ben ik best wel aardig.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store