Ergens wel schattig, maar ook wel heel sneu

Zondag gingen we even naar een speeltuintje. Nr3. wou van de glijbaan gaan. Zoals kindjes dat doen ging hij er even goed voor zitten. Eerst met zijn beentjes dubbel, de hakken onder zijn billetjes. Hij zette zijn ene been goed, en wou vervolgens zijn andere been goed zetten.

Maar toen kwam zijn broer nr1. achter hem zitten. Hij hield hem goed vast en samen gleden ze naar beneden. Nr3. met zijn ene beentje dus nog dubbel onder zijn billen.

Ik stond erbij en keek erna. Ze gleden niet snel, ik zag niet een behoorlijke val. Maar nr3. had heel veel pijn. Hij begon te huilen, en daar hield hij eigenlijk de hele middag niet mee op. Dat is niets voor hem. Dus besloten we toch naar de huisartsenpost te gaan. Daar bleek dat zijn beentje verrekt was. Als hij dinsdag er nog niet op kon lopen moesten we de huisarts bellen.

Dat was gisteren. Nr3. leek geen pijn te hebben, hij maakte praatjes, was vrolijk, lachtte veel. Maar staan en lopen kon nog niet. Hij wou wel, heel graag, hij trok zich op bij zijn bedje of bij de bank, maar zodra hij een stap wou zetten deed het hem toch pijn. Toch naar de huisarts dus.

En toen ging het heel snel gisteren. Doorverwezen naar het ziekenhuis. Foto’s maken. Een flinke breuk bij zijn scheenbeen, helemaal rondom, als een soort van spiraal. Door naar de gipskamer waar zijn hele linkerbeentje in het gips werd gezet.

Gelukkig was mijn man in Nederland en stond ik er niet alleen voor met 3 kids. Gelukkig is het een “mooie” breuk zoals de dokter dat zo zeggen. Gelukkig lacht hij weer, slaapt hij goed, heeft hij geen pijn.

Gelukkig ben ik zo’n moeder die hem vasthoudt terwijl hij gips krijgt, hij vond het helemaal niets, moest huilen, ging tegenstribbelen, en terwijl ik mijn handen als een kommetje om zijn gezichtje deed, “sst, stil maar liefje” zei, terwijl zelf de tranen over mijn wangen rolden, ja gelukkig ben ik zo’n moeder. Want ook dat hoort erbij, een gipsje, een breukje, tranen, want ze worden niet voor niets groot natuurlijk.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store