Ik deed iets waarvan ik altijd fel op tegen was, maar ik trok het niet meer.

Ik maakte een afspraak met een slaapcoach.

Een slaapcoach, tja. Dat doen sommige moeders, en heus, ik wil niet oordelen, nee ik doe het ook echt niet, maar mijn mening was altijd: sommige kinderen slapen goed, sommige niet. En zij die niet goed slapen, dat is normaal. Want het zijn…kinderen. Die moeten het leren, en net zoals elk ander kind gaat het bij de 1 wat makkelijker dan de ander. Dan kan je wel of geen borstvoeding geven, of doorslapen, of wel een dikke papfles voor de avond geven, als een kind gewoon wakker wilt worden ‘s nachts, nou ja. Dan doet ie dat.

Ik kan het weten, inmiddels. Nr3 doet zeker wat ie wil. Vooral in de nacht. Gebroken korte nachten, wij wisten het gewoon echt niet meer. Is een slaapcoach misschien iets, opperde LOML. Ja, zei ik.

Dus ik zocht op google, en ik vond toevallig iemand die ik nog ken van het ouder-kind cafe waar ik vroeger weleens kwam. Toevallig ook lactatiedeskundige en ze heeft gewerkt op een antroposofische peuterspeelzaal, dus haar aanpak is holisch. Vond ik goed. Meer dan prima.

Ze kwam langs, en gaf handige makkelijke tips. We waren al goed bezig, zo zei ze. Zo slaapt nr3 nu met nr1 en nr2 op de kamer en sliep hij daar dus wel door. Tot een uurtje of 5 in de ochtend, maar he. Alles beter dan een gebroken en korte nacht.

Enfin, ze gaf de tips, we praatten wat na, ze zei dat ze me dapper vond, besluitvaardig, en toen bij het weggaan, gaf ze me een knuffel. Een warme dikke knuffel. Je doet het goed, zei ze.

En dat, zo’n warm gebaar, van een onbekende, is fijn. Heel fijn, vooral voor een moeder met slaapgebrek.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store