Snel een shake maken.
Snel opdrinken
Kijken hoe laat het is.
Kan ik nog, nee het kan niet meer.

Naar school.
Helpen.
Naar huis.
Broodjes maken.
Zwemles.

Naar vergadering.
Luisteren. Meedoen.
Die ene periodieke betaling nog wijzigen.
Al die mensen nog terugappen.

Stukje schrijven tussendoor.

Wat zal ik koken vanavond?
Wat heb ik in huis?
Druk druk druk
Nog boodschappen doen.
Had ik nou nog brood in de vriezer?
En fruit dan, is er nog genoeg fruit?

De man van de gordijnen nog bellen.
De creche nog bellen
De zorgverzekering premie nog uitzoeken

Kan ik nog een stukje schrijven ergens?

Mijn haar is vet.
Waar is er tijd om te douchen?
Morgenavond maar.

Heb ik nog genoeg droogshampoo?

Druk druk druk.

Hoe laat is het?
Kan ik nog even..
Nee, het kan niet meer.

Lezen met de groep 3-ers.
Daarna even bijkletsen met de moeders.
Aan tafel is het druk. Ik hoor de antilianen papiments spreken.
Ik hoor de turkse moeder turks spreken
Naast mij een afrikaanse vrouw, ze spreekt engels.

Ik ga naast haar zitten. Nog een plekje vrij.
Naast mij hoor ik de twee afghaanse moeders. Ze spreken perzisch. Prachtig.
Ik schenk thee in en doe mijn ogen even dicht. Luister naar al die talen om me heen.
Kom tot rust. Ontspan.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store