Mijn oudste heeft al dagen last van droge lippen. Op foto’s zie ik de velletjes op zijn mondje.

Tijdens het tv kijken zie ik hoe langzaam zijn handje naar zijn mond gaat. Zijn mondje staat een beetje open en hij zit te dromen. Met zijn vingers plukt hij aan de velletjes.

Niet doen schatje, zeg ik meerdere keren per dag, niet aan zitten. Ik geef hem een lippenbalsem die hij lekker vindt ruiken. Niet teveel op smeren zeg ik, dat hoeft niet.

Soms ga ik erover heen likken mama, zegt hij, dan wordt het minder droog. Nee, dan wordt het juist droger, zeg ik weer. Doe nou niet.

Als we in de auto zitten hoor ik zijn broertje, nr2. zeggen “mama, ik heb echt droge lippen”.

Ik weet hoe het komt, zeg ik. Je krijgt te weinig zoentjes. Je moet meer kusjes geven. Dan wordt het minder droog.

Die dag bracht ik ze naar mijn ouders waar ze zouden blijven slapen. Toen ik wegging gaf hij mij zo’n dikke smakkerd, zo’n dikke kus, vol op mijn mond, hij hield mijn gezicht stevig vast.

Zo goed mama, vroeg hij toen hij eindelijk losliet.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store