• prachtig weer natuurlijk, die zon, heerlijk warm. In de ochtend schreef ik aan mijn boek, las ik daarna Jan Siebelink “maar waar zijn die duiven dan”, terwijl nr3. zat te dobberen in het zwembadje
  • scones bakken, met jam, clotted cream en lemon curd. Njamm
  • een leuk gesprek met een mama tijdens zwemles. Zij is ambonees, we hadden het over Indonesie, we spraken bahasa met elkaar, ja hele leuke klik.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store