• een heerlijke rustige ochtend met alleen maar tijd voor mezelf: het boek van Karin Slaughter uitgelezen (ontzettend spannend, 1 van haar beste boeken tot nu toe, naast Triptiek), gesport, gemediteerd, een stukje geschreven.
  • de vriendelijkheid die ik meemaak met vrouwen de laatste tijd: moeders van de school, een moeder van zwemles, ik heb er de mooiste gesprekken mee.
  • een heerlijk avondje met de jongens. Samen geslapen (loml zit in het buitenland), eten besteld bij Taco Mundo (is me zeker niet tegengevallen!), en laat in de avond nog een stukje gelezen in “Hogere natuurkunde” van Ellen Deckwitz.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store