Dit moet wel wat betekenen

Ik droomde vannacht over een groot grasveld.
Ik lag op mijn buik, LOML masseerde mij, op een pijnlijk plekje op mijn rug.

Met zijn duim drukte hij er de hele tijd keihard op. Het deed heel erg veel pijn. Ik voelde het tot in mijn schouders.

Samen rookten we een joint.
Opeens was Bill Clinton er ook bij. In een net pak.
Hij rookte met ons mee. Misschien was hij stoned, ik weet het niet, maar hij lach in een deuk. Hij moest zo lachen, zo erg, dat zijn gezicht er rood van werd.

Opeens, terwijl ik nog op mijn buik lag, was daar Hillary Clinton. Ook in nette kleding.
Mag ik ook een trekje, vroeg ze in het nederlands. Ja tuurlijk zei ik, en ik gaf haar de joint.

Ze nam een hijs. Ik zag haar het niet uitblazen. Opeens was ze weg. Ik wil ook nog een trekje, zei ik. Ik nam een klein hijsje van de joint. Het brandde in mijn keel.
Niet teveel, dacht ik nog, want nr3. ligt binnen (?).

Ik weet nog hoe vrij ik me voelde. Vrij op dat grasveld. Opeens lag ik niet meer op mijn buik, maar was ik aan het dansen. Of meer: rondjes draaien.

Mijn lange haren waaiden mee. Ik had een flared pants aan. En een bikinitop. Een doorzichtige sjaal hield ik vast. Ik draaide alsmaar rondjes.

Ik werd erg chill wakker vanochtend. Chill. Fijn. Losjes.

Die droom moet iets betekenen.
Maar wat dan he.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store