Dingen waar ik blij van word dag 5: spelletjes spelen met de boyz

Wat: nouja, spelletjes spelen met de boyz dus. Echte spelletjes! Zoals dammen of SET of kwartet of toren van Pissa of Jenga of Uno of Monopoly enz.
Want: aan alle (aanstaande)moeders die het zwaar hebben: het wordt leuker. Veel leuker. Zoals nu dus. Want ik ben erachter gekomen wat voor “soort” moeder ik ben en dat is dus een speelmoeder. En geen “laten we spelletjes bedenken” moeder. Mijn man is heel creatief wat betreft spelletjes. Die bouwt zo een tent, verzint er zo een leuk verhaal en klaar ben je. Of bijvoorbeeld stoeien, ook zoiets. Kan ik niet. Daar ben ik net te vrouw voor denk ik, het gaat al snel te ruw en voor je het weet zit ik alleen maar hysterisch “voorzichtig! voorzichtig nou jongens!” te gillen.

Maar erop uit met de jongens: dat ben ik. Tekenen, knutselen, kan ik ook allemaal. Samen iets bakken of koken: ja doe ik. En spelletjes spelen dus. Want nr1 is inmiddels op een leeftijd dat hij dat ook leuk vind: spelletjes spelen. Dat hij graag wil winnen, dat hij ook een beetje vals kan spelen (toch ook wel belangrijk om te kunnen in het leven), en heel belangrijk: dat hij de regels een beetje snapt. Ik vind het super leuk spelletjes spelen, want op een makkelijke manier (lees: ik hoef er niet veel moeite voor te doen) heb ik zo toch heerlijk quality time met de jongens.
Heel veel extra blijmakers want: oh het is zo gezellig he. Met mijn hele gezin rond de tafel zitten en spelletjes spelen. Hoe ouderwets kan het zijn. Maar dat je dus ook de leukste gesprekken met elkaar krijgt. Dat nr1 en nr2 van die leuke dingen vertellen die dan allemaal op school zijn gebeurd. Het gaat vooral om de fijne tijd die we met z’n allen hebben, en dat allemaal dus door zoiets simpels als een spel. Liefde!

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store