Dingen waar ik blij van word dag 3: de band tussen mijn ouders en schoonouders.

Wat: mijn ouders en schoonouders zijn zo leuk met z’n vieren.
Want: voor mij is het bijna vanzelfsprekend, dat je ouders het ook leuk kunnen vinden met je schoonouders. Maar dat is het dus niet he. Je moet het ook maar net treffen natuurlijk. Zo ken ik iemand met dit probleem en het gevolg is altijd gedoe met verjaardagen en feestdagen, heel veel miscommunicaties en ruzies tussen haar en haar vriend. En dan hebben ze nog niet eens kinderen, dus.

Mijn ouders en schoonouders kunnen het prima met elkaar vinden. Mijn lief en ik vinden dat natuurlijk ook heel mooi en regelmatig observeren wij deze oudjes van een afstandje. Want waarom kunnen ze het dan zo goed met elkaar vinden? Mijn ouders en schoonouders zijn makkelijke mensen. Makkelijk in de omgang, nooit ruzie met andere mensen. Ze komen alle vier niet uit Nederland, ze hebben dezelfde geloof en ook onze beide culturen sluiten best wel op elkaar aan. Ze zijn alle vier uiteraard helemaal gek op de “prinsjes” (hun woorden). Maar wat het belangrijkste is, en dit is iets wat belangrijk is voor elke relatie met een human being, is dat ze het de ander graag gunnen. De oma’s zullen nooit jaloers op de ander zijn want “prins 1 of prins 2 mag vaker bij de anders slapen”. Er is geen sprake van roddel en achterklap. Er is niet 1 bij die een net sterkere mening over iets heeft dan de ander. Ze hebben allemaal oprechte liefde voor elkaar.

En ik ben daar dus heel blij mee. Dat mijn familie het zo goed kan vinden met mijn schoonfamilie. Dat bijvoorbeeld zelfs mijn tante naar het kraamfeest komt van mijn schoonzusje. Dat kan gewoon. Dat ze met elkaar appen, en uiteraard vele babyfoto’s gestuurd worden. En als ik dan weer eens verhalen om me heen hoor dan ben ik echt zo dankbaar voor het feit dat iedereen het gewoon met elkaar vinden.
Extra blijmakers: blije opa’s en oma’s = oppas. Oppas menschen. Zo belangrijk.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store