Dicht bij mezelf staan

Oh wat is het belangrijk om dicht bij jezelf te staan. Om jezelf eerst te ontdekken, om jezelf te kennen, echt te kennen bedoel ik, dat je weet waar je voor staat, wat je belangrijk vindt in het leven, wat jouw beste adviezen zijn. Alleen zo kun je jezelf echt ontwikkelen vind ik.

Je angsten loslaten bijvoorbeeld, niet bang zijn. Hoevaak ik zeg, of denk, dat dat zo belangrijk is. Je angsten loslaten kan alleen als je echt dicht bij jezelf staat. Want als je dicht bij jezelf staat, hoef je niet bang te zijn om iets te verliezen, om iets te verlaten, om de confrontatie aan te gaan. Immers: je staat dicht bij jezelf, je hebt een basis, en daar kan niets aan veranderen.

Eerlijk zijn, tegen anderen, maar vooral tegen jezelf. Wees nou eens vooral eerlijk tegen jezelf, dat als eerste. Kan ook alleen maar als je dicht bij jezelf staat. Want als je dicht bij jezelf staat, en weet wat jij belangrijk vindt in het leven, weet je ook wanneer dat niet is. En als dat niet het geval is, dan kun je jezelf aankijken in de spiegel en jezelf afvragen: ben ik nu eerlijk tegen mezelf?

Je verantwoordelijkheden nemen, ook zoiets. Een stom voorbeeldje misschien, op de eerste plek kan je denken dat dit veel te ver van “ons” leven afstaat maar dit: fyre festival. Ga de docu maar eens kijken op netflix. Ik had het er met mijn zusje over net, en wat is dat een groot ego ding, niet normaal. Over status en geld en gezien worden, oh kijk mij toch eens, kijk mij! En vooral ook: al die mensen om Billy Mcfarland heen, die hun handjes wassen in onschuld. Godverdomme nee, jij stond erbij, keek ernaar, en hield het allemaal in stand.

Je verantwoordelijkheid nemen begint dus ook hier: hou jij de situatie in stand? Mensen die miepen over hun relatie bijvoorbeeld: ho eens even, en wat is jouw verantwoordelijkheid hierin? Als je dicht bij jezelf staat durf je die verantwoordelijkheid wel te nemen.

Dicht bij mezelf staan, oh wat belangrijk. Ik voel het meteen als ik ver van mezelf af sta, als er teveel afleidingen zijn, in mijn hoofd, om mij heen, en ik mijn ogen sluit en mezelf ook echt ver van mezelf af zie staan.

De afgelopen dagen, weken, ik doe rustig aan, ik neem mijn tijd, ik heb geduld, ik hou het vast, soms komen er kriebels, spanningen, mag ik dit wel, ben ik het waard, maar even een stap terug doen om weer terug te komen bij mezelf. Mijn eigen. Mijn basis.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store