Er komen veel dingen terug tijdens mijn ayahuasca ceremonies. Letterlijk en figuurlijk. Elke keer hetzelfde rondje, rondjes over de wereld, in mijn hoofd, de dingen waar ik mee zit, dezelfde onderwerpen. Een van mijn laatste ayahuasca ceremonies werd het me gewoon toegeschreeuwd. Je weet het nu wel, Des. Je weet het nu zelf ook wel.

Tijdens die vele ceremonies moet ik soms ook gewoon lachen. Keihard. Om mezelf. Om mijn hoofd. Om al die domme gedachten. Het gaat vanzelf, dat lachen. Een glimlach komt vanzelf op mijn gezicht. En ik denk (of nouja, denk ik dat? Zie ik het? Of voel ik het? Tijdens zo’n ceremonie is niets meer duidelijk): zie je nou wel Des. Dat gezeik van jou ook altijd. Dat domme gepieker. Die domme gedachten.

Ik moest daaraan denken vanochtend. Aan al die rondjes, die loop, die cirkel waar ik elke keer in zit tijdens de ceremonies. Elke ochtend probeer ik te schrijven. In mijn notitieboekje, aan tafel. Buiten is het nog donker, alleen Reda kruipt wat in de keuken. Ik heb zo min mogelijk licht aan, alleen kop thee naast mijn schrijfboekje.

En ik schreef, over die loop. Die gedachten. Die stomme gedachten die je altijd maar hebt in je hoofd. Negativiteit. Angst. Gaat het wel goed? Is het wel goed? Kan het niet veel beter? Ja maar wacht, als het nou zus? Of stel nou dat zo? Ja maar moet ik nu eigenlijk dit? Of nouja, eigenlijk dat?

En toen, tijdens dat schrijven, wist ik gewoon: ik zit er weer in. In zo’n loop, zo’n cirkel, zo’n patroon. Doorbreek het Des, dacht ik. Het is het wat het is. Accepteer het. Het is nu vandaag, en morgen is morgen, en zie dan. Laat los. Die stomme angsten. Dat stomme gepieker.

En vanzelf kwam er een glimlach op mijn gezicht. Gelach, om mezelf, over mezelf. Hou toch eens op Des.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store