De grens (part2)

Een paar weken terug heb ik het “uitgemaakt’ met een vriendin. Ik vond dat een van de moeilijkste dingen die ik moest doen.

Het liefst, en dat zei de betreffende vriendin ook al, had ik het willen verwateren, als een stille hint, joe, ik neem geen contact meer met je op, snap je de hint, maar ik wist dat ik bij haar duidelijk moest zijn.

Ze reageerde boos. Fel. Ze zag het niet aankomen. Ik kan goed begrijpen dat ze boos was. Dat ze het niet zag aankomen ook, al was dat voor mij ook meteen een teken dat het sowieso niet goed zat in onze vriendschap.

Als er iets is wat ik geleerd heb van die vriendschap is dat ik mezelf moet durven zijn. Ik wil, hoe dan ook, bij ongemakkelijkheid, bij sterke karakters, bij sterke meningen, mezelf kunnen zijn.

Dat betekent dingen uitspreken, als het moet, dingen benoemen als ik dat wil, maar ook, stiltes laten vallen, wanneer ik het even niet weet. Of dat ook zeggen: ik weet het niet.

Vorige week speelde een vriendje van nr2. hier, een nieuw vriendje. Toen zijn moeder hem kwam ophalen stonden we in de hal.

Een stille vrouw. Een beetje ongemakkelijk, ze zei nauwelijks iets.

En ik, ik ging helemaal in de spontaniteit. Kom op Des, dacht ik, maak een praatje, en daar kwamen mijn sociale vragen “wat doe je in het dagelijks leven, hoeveel kinderen heb je, hoelang woon je hier al, ja goh, dat corona gedoe he”.

Ik kreeg niet veel antwoord terug. Dus stonden we maar in de hal, en alles in mij cringe-te om die onvermijdelijke stilte te voorkomen.

Maar toen dacht ik “laat het dan maar even stil zijn”.

Precies toen merkte ik in mijn schouders hoe ik ging ontspannen, die gingen weer omlaag, de kramp in mijn lichaam ging weg.

Het werd stil.
Zij zei niets, ik zei niets, eindelijk kwam haar zoontje eraan om zijn schoenen aan te doen, nr2. kwam tegen mij aan knuffelen.

“Zeg je nog dankjewel”, zei de moeder tegen haar zoontje, maar hij liep al naar buiten.

“Bedankt hoor”, zei ze, en ze liep naar de deur.

“Geen dank”, zei ik terug.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store