Ik heb mezelf 2 kado’s gedaan deze zomer. Nee, eigenlijk 3.

Ik deed de cursus vrouwen uit mijn leven bij Hade en die heb ik nu afgerond. Ik kan het iedereen aanraden. Wat ik heb geleerd van deze cursus is de liefde en zorgzaamheid van mijn nenek die in mij voortleeft. Wat ben ik daar dankbaar voor. Ook ben ik er steeds meer achter wat mijn rol is, hier, in de samenleving, op aarde, als je het zo wilt zeggen. Moeder zijn. Moeder zijn over verschillende culturen.

En ook, ten slotte, heb ik geleerd wat het effect is van een sterke sisterhood. Het delen van verhalen, het horen van verhalen. Elk vrouw heeft haar eigen verhaal. Dat haar heeft gevormd. Als je deze hoort krijg je begrip, krijg je respect, niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf als vrouwzijnde.

Ik ben nu begonnen met een tweede cursus “zomerverhalen”. En deze zomervakantie een summer school cursus bij Uked.nl (elke week een nieuw liedje leren). Ik wil hierbij jullie, mijn liefste lezers, ook bedanken, zij die mijn boek hebben gekocht. Mede daardoor kan ik mezelf deze cursussen kado geven.

Nog een klein dingetje: ik kan je dit ook van harte aanraden, deze cursussen. Ik ben heel kritisch wat betreft online cursussen/webshops/webinars/watdanook. Ik heb een keer geld betaald voor een goed ademen cursus (dont ask) en dat heeft me zo teleurgesteld. Een tip is ook: let op de prijs. Een goedkope cursus zegt genoeg over de persoon die het geeft. De cursussen van Hade kosten boven de 100 euro, maar daarmee krijg je ook kwaliteit terug.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store