Gisteravond, de jongens net naar bed gebracht, zat ik op de bank. Opeens voelde ik de tranen opkomen. Ik deed even mijn ogen dicht, haalde diep adem, vroeg me af of ik echt moest huilen. Huilen, tranen, een uiting van verdriet, boosheid of misschien juist wel geluk.

Wat voelde ik? Ik wist het niet. Ik vroeg LOML of hij een kop thee wou maken, maar mijn stem haperde. Toen begon ik te huilen, zomaar, uit het niets.

LOML kwam naast me zitten, schrok een beetje, waarom huil je? Wat is er aan de hand? Zeg nou? Nee niets, snikte ik een beetje, deed mijn handen voor mijn ogen want ik vind mezelf zo lelijk als ik huil. Ik huilde wat verder, er kwamen meer tranen, begon mijn man te omhelzen, huilde verder in zijn nek. Wat is er nou, vertel even, hij hield mijn armen vast.

Mijn huilen was gestopt, ik moest een beetje lachen. Nee, niets, er is niets. Jawel, vertel even, vertel nou wat er is, vroeg hij verder.

Er was echt niets. Ik was even stil, dacht na. We waren gistermiddag laat thuis gekomen, want we kwamen uit het zuiden van het land. Daar hadden we een hotelletje geboekt, vrienden van ons wonen daar in de buurt en hadden net een kleine gekregen, dus we besloten op kraambezoek te gaan. We waren toch in de buurt, want we moesten mijn schoonouders naar het vliegveld brengen. We hadden een paar heerlijke dagen, met zijn twee, maar ook als gezin, zo gelachen om de kinderen. Ik voelde me wel een beetje misselijk, door het vele rijden misschien, en mijn nieuwe helix piercing deed pijn, daar baalde ik wel van.

Ik voelde me wel erg open, de laatste dagen. Kwetsbaarder. Gevoelens kwamen tig keer binnen. Opmerkingen van anderen waar ik verdrietig van werd, maar ook geluk en dankbaarheid voor alles wat speelt in mijn leven.

Misschien dat ik daarom moest huilen, ondanks dat er toch niet heel veel spannende dingen waren gebeurd.

Het gaat wel weer, zei ik tegen mijn man. Hij keek nog een beetje wantrouwend.

Nee, echt, zei ik. Maak maar dat kopje thee voor me.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store