“Sorry dat ik het zeg”, zei ik van vorige week tegen mijn man, terwij ik naast hem plofte op de bank, “maar ik ben echt een bad ass mom”.

Ik scrollde door de mijn telefoon en bekeek de foto’s die ik maakte deze zomervakantie. Alle leuke dingen die ik deed met de kinderen, alleen, soms met mijn moeder, soms met LOML. Een robot maken van hout, playdates, uiteten, naar de stad, een workshop vlogs maken, naar de bieb, een brief schrijven op een ouderwetse typmachine, judo zomerschool, naar dinoworld, naar aqua zoo, afspreken met mede mama vriendinnen.

Kom op, zei ik, zelfs ik moet nu gewoon toegeven hoe goed ik het doe.

De dag erna waren de kinderen vervelend. Ik ook. Wie er eerder was, het kip of het ei, en hoe we elkaar aanstaken met de energie, ik weet het niet.

De dag na dat ik zei wat voor bad ass mom ik ben, voelde ik me moe, futloos, zonder energie. De dag daarna kon ik elk moment in janken uitbarsten. Elke minuut hoorde ik wel “mama”, moest ik wel voor iemand zorgen, ik zat nog maar net met een bak koffie en ik hoorde weer iemand “mama, mag ik een..?”

Die dag had ik afgesproken met een van mijn beste vriendinnen, S, en haar twee kinderen om een dagje Appelscha te doen. Het zou warm worden, die dag. Ik was moe. Ik kon elk moment in janken uitbarsten.

En ik dacht: heb ik nu toch weer teveel gedaan. Niet op tijd op de rem gestaan, mijn grenzen wederom niet op tijd aangegeven.

Ik zuchtte en stapte uit de auto, we liepen anar de ingang van het pretpark.

Ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden, appte mijn man nog, en ik klikte het bericht weg, fuck you dacht ik, jij weet niet hoe moe ik ben.

Dat weet hij ook niet, maar toch, hij kent mij goed genoeg. Want die dag was inderdaad precies wat ik nodig had. Eruit, met de kinderen en een vriendin, en terwijl de kinderen zich heerlijk vermaakten en de grootste lol hadden, kon ik met haar bijpraten.

Ze gaf mij energie door mij een spiegel voor te zetten, ik luisterde naar haar moeder ervaringen. Op de terugweg in de auto voelde ik me moe, maar toch weer een bad ass mom.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store