Als echt familiedier vind ik dit stukje “Wat ik ook vaak doe is meteen na het sporten gelijk onder de douche en dan in de auto springen om bij mijn opa’s en oma’s koffie te gaan drinken. Daar zie ik mijn ouders vaak, soms mijn broer en zijn vriendin, of mijn ooms en tantes met hun kinderen.”

zo fijn om te lezen. Dat je gewoon tijd inplant voor familie. Vanzelfsprekend misschien maar toch.

Also: als moederzijnde wil ik jouw slaapritme (ik weet dat ik om 2100 op bed moet maar er altijd wel iets belangrijks te doen op dat tijdstip (lees: netflix).

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store