(al mijn vragen die ik heb over de) liefde

waarom kan liefde zo ingewikkeld zijn? Waarom kan ik zielsveel van iemand houden maar ook zo ontzettend geeergerd zijn door verkeerde acties van die persoon? waarom voelt moederliefde zo allesomvattend, zo intens? Hoe komt het dat ik zou zonder twijfel mijn leven zou geven voor mijn kinderen, maar voor mijn man, toch ook wel mijn grote liefde, het heel anders voelt? Waarom blijven mensen toch bij elkaar terwijl het van alle kanten pijn doet? Hoe kunnen mensen zielsveel van elkaar houden maar tegelijk elkaar ook bedriegen? Is een open relatie echte liefde omdat je elkaar alles gunt? Maar als ik geen open relatie zou kunnen, is er dan wel echte liefde tussen mijn lief en ik? Zou ik ooit van een vrouw kunnen houden in een relatie vorm? Voelt liefde voor vrouwen anders dan mannen?(ik heb het gevoel van wel).

Waarom kan ik juist tegen de mensen waar ik zoveel van houd ook heel hard zijn? Bestaan soulmates echt? Is er voor iedereen in de wereld de juiste partner ? Of horen sommige mensen alleen te zijn? Hoe weet je wanneer je van iemand houdt? Is het echt zo dat je sommige mensen niet altijd hoeft te zien omdat je weet dat het toch wel goed zit? Kun je verliefd worden op iemand anders zonder er verder iets mee te doen? Is altijd eerlijk zijn ook een vorm van liefde? Of is het juist de kunst om bepaalde dingen niet te zeggen, want juist dat is liefde? Als je uit elkaar gaat, als stel, of als vriendschap, was er dan wel echte liefde? En wat is dat nou echte liefde, ik bedoel, voor iedereen is dat anders, voelt dat anders, dat weet ik, maar zou het niet veel handiger zijn dat het vaststaat, dit is liefde (de auto vol tanken als je weet dat zij hem nodig heeft) maar dit juist niet?

Op de binnenkant van mijn rechterpols heb ik een kleine tatoeage, in kleine letters staat er “love”. Die heb ik daar gezet als reminder. In tijden van een groot ego kijk ik naar de binnenkant van mijn rechterarm en dan zie ik “love” staan, nog meer boven staat mijn tatoeage van de kinderen en ik, en ook dat is love.

Ik hou ontzettend veel van de liefde, hoe mooi het kan zijn, en toch, vind ik het soms zo ontzettend ingewikkeld.

,

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store