we zitten niet in een hele lekkere flow op dit moment. Ik snap ook wel waar het vandaan komt.

We hebben een verhuizing achter de rug. En voor die verhuizing waren we druk bezig met het nieuwe huis en het oude huis goed achterlaten. En we gingen niet op vakantie, al kan ik me niet voorstellen dat dat nou zo erg is, niet voor mij, maar ik was wel weer heel veel alleen met de kids, want loml regelde van alles voor de huizen #lekkerouderwets, en nou ja een nieuwe school, nieuwe vriendjes (ze doen het overigens heel goed hoor en ze hebben het ook echt naar hun zin), maar alles in huis moet ook nog een plek krijgen. LOML druk met zijn bedrijf, de kinderen die genoeg te verwerken hebben, nr2. die naar groep 3 is gegaan, ook nogal een overgang van kleuter naar leren lezen en nr3. gaat sinds kort naar de peuterspeelzaal, nadat hij maandenlang aan mij zit vastgeplakt, ja ook dat zal vast wel even wennen zijn. Voor ons beiden, ik weet het.

En soms, in de drukte van de week, van het koken en het schoonmaken en het brengen naar zwemles en judo, en freerunning (nieuw, inderdaad), en de tasjes moeten worden ingepakt (moest er nou wel of niet met kleren worden gezwommen deze week?) en de vermoeidheid, en de prikkels, enz, en ja, tijdens die momenten zie ik ons allen even, ieder vanuit hun eigen plak.

Mijn man die zich schuldig voelt omdat hij bijna nooit thuis zit, maar ook een bedrijf te runnen heeft, nr1. die weer geen aandacht krijgt, want hij is de oudste en moet zichzelf maar vermaken en nr2. die het zo moeilijk vindt om dingen aan te geven terwijl hij toch alleen maar liefde wilt en nr3. die denkt waarom schreeuwt iedereen zo en waarom is iedereen zo druk, het leven is toch heel makkelijk (ja voor hem ja), en dan ik, daar tussendoor, ik denk: straks maar.

Straks.
Straks doe ik alles beter.
Later gaat alles goed.

Maar dat later is natuurlijk ook nu, ja dat weet ik ook. Dit weekend heb ik spelletjes gepland, een film kijken, wandelen bij een natuurgebied, zwemmen, want nr2. heeft nu ook eindelijk zijn A diploma, koekjes bakken, altijd goed, altijd lekker.

Die flow, die komt wel weer, maar ik wil het zo graag nu.
Nu.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store