3 high’s en een low

  • dat elke ochtend nr1. of nr2. bij mij komt liggen. Niet zomaar liggen, maar intens knuffelen, met de armpjes om mijn nek, hun neusjes tegen mijn borst, de beentjes om mij benen heen. LOML is dan al in de woonkamer met nr3. Ik zei op een ochtend eens tegen LOML dat hij maar snel weg moest gaan “mijn kleine minnaar komt zo op bezoek”. Ik vind het overheerlijk intens genieten om zo met die jongens te knuffelen.
  • de gedichten van Lot Bouwes. Simpel en zo mooi. Zo aards, zo menselijk. Zo natuurlijk. Ik vind haar ook heel fijn om te volgen op instagram, ik vind haar eerlijk (overkomen) en een groot inspiratiebron voor mij wat betreft schrijven.
  • ook even niets doen met de jongens. Of nouja, gewoon meer “rustig aan gedaan”. De eerste weken van heb ik veel gefietst met de jongens, verre speeltuintjes opgezocht. Deze week heb ik heel rustig aan gedaan. Veel thuisgebleven. Een kleine wandeling in de buurt. Naar het grasveldje achter ons huis. Simpel. Makkelijk. Rust.

Mijn low is dat ik me verdrietig voel. Onzeker. Angstig. Nee, onzeker is denk ik wel het juiste woord dat mijn gevoel kan omschrijven. Onzeker om de toekomst, onzeker om de wereld, onzeker om wat er na corona kan gebeuren.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store